Kompagnon søges

Kompagnon søges til ”Lægerne ved Banegården”

Ambitiøst lægehus i Tinglev søger kompagnon, der har lysten, viljen og evnerne til at medudvikle en af områdets nyeste klinikker.
”Lægerne ved Banegårdens” historie er næsten 3 år gammel, men vi har en stærk plan for fremtiden. Den kan du blive en central del af.

Vi har et ledigt ydernummer til at fuldende trekløveret i vores 3-mands – kompagniskabspraksis, som betjener knap 4000 patienter.
Du får to kvindelige læger som kolleger, der er enige om, at udfordringer mødes bedst med positivitet, og du vil blive mødt med stor respekt for de personlige og professionelle forskelligheder, som træder frem i et kompagniskab. For os er fleksibilitet og rummelighed afgørende for at skabe en sund balance mellem arbejds- og privatliv, og derfor er vi også åbne for ansættelse af kortere eller længere varighed inden et eventuelt kompagniskab, så vi kan lære hinanden at kende.

Sæt dit præg på organisation og fællesskab
Vi søger ikke en læge, der er på udkig efter ”business as usual”. Vi søger en person, som kan og vil være med til at udvikle vores lægehus. Du vil få rig mulighed for at omsætte dine tanker og ideer om det moderne og velfungerende lægehus til virkelighed.

Vores kliniske personale tæller i alt 6 ansatte og har allerede igennem startfasen vist sig robust, fleksibelt og arbejdsomt. Vi arbejder frem mod at blive en arbejdsplads hvor faglighed, vidensdeling på tværs af fagskel og arbejdsglæde har en naturlig høj prioritet.

Højt til loftet – fysisk og fagligt
Lægehuset ligger i stationsbyen Tinglev i Sønderjylland nær den tyske grænse. Ved årsskiftet 15/16 var vi så heldige at overtage byens gamle stemningsfulde postkontor, hvor vi i dag har bygget en moderne klinik.

Sønderjysk idyl med gode forbindelser til verden
Tinglev er en driftig og hyggelig stationsby med lidt under 3.000 indbyggere. Bilturen til Åbenrå og Flensborg klares på 20 minutter, og togturen fra Kolding til Tinglev Station, som er vores nabo, tager 45 minutter. Stationen er det trafikale knudepunkt i Nordslesvig og ligger på banestrækningen Flensborg – Fredericia, hvilket betyder, at alle Eurocity- og Intercitytog holder her. E45 løber 10 km øst for Tinglev, og byen ligger ved landevej 8, som er hovedvejen mellem Tønder og Sønderborg.

Kontaktoplysninger
Vil du sætte dit positive præg på en allerede velfungerende, nystartet praksis?
Så er du meget velkommen til at kontakte Helle Martin Jack og Marie Werngreen på e-mail: hellejack@gmail.com eller mwerngreen@hotmail.com eller på telefon: +45 2960 7121 (Helle) eller +49 179 763 769 5 (Marie)