Om klinikken

Lægehuset 2

MWHJ3

 

 

 

 

 

Målsætning:
Vi vil være et lægehus, som yder god behandling til alle, som har et behov for dette.
Vi arbejder for en god tilgængelighed og for god kommunikation med vores patienter.

 

Telefontid:
Vores telefoner er åbne mellem kl. 8:00 og kl. 12:00.

I telefonerne vil man primært blive betjent af vores personale. Det kan være en sekretær eller sygeplejerske.

Ved behov for at tale med en læge, vil man blive tilbudt, at lægen ringer tilbage senere indenfor et nærmere bestemt tidsrum.

Mellem kl. 11:00 og kl. 12:00 kan man blive stillet igennem til en læge, hvis der er behov for dette.

Efter kl. 12:00 er telefonerne lukkede, men ved akut opstået sygdom kan man ringe til vores akuttelefon.

Da det er vigtigt for os, at akut syge ALTID kan komme hurtigt igennem til os, vil vi bede om, at man udelukkende ringer på akuttelefonen ved akut behov for lægehjælp.

Alle andre problemstillinger henstiller vi til, at man enten kommer til os på en samme-dags-tid med eller ringer mellem kl. 8:00 og kl. 11:00.

 

Åben konsultation hos lægerne:
Ved akut opstået sygdom opstået indenfor få dage og akut opstået forværring i kronisk sygdom kan man møde i praksis mellem kl. 8:00 og 8:30 Vi garanterer at alle kommer til, men ventetiden vil naturligvis afhænge af, hvor mange der er mødt op.

 

Åben konsultation i laboratoriet:
Mellem kl. 10:00 og 10:30 kan man møde op for at få taget i forvejen bestilte blodprøver.

 

Vi har afskaffet ventetiden:
Vi har indført ”tid-samme-dag”.

Det betyder, at man til langt de fleste ting reserverer tid hos lægen den dag, hvor man gerne vil komme.
(Undtagelser, se nedenfor)

Tidsbestilling hos lægerne ved Banegården foregår som hovedregel elektronisk via hjemmesiden fra midnat eller ved telefonisk kontakt til klinikken mellem kl. 8:00-11:00.

 

Planlagte (elektive) tider:
Hos Lægerne ved Banegården, kan man udelukkende bestille en planlagt tid til følgende ting:

  • Årskontrol af kroniske sygdomme
  • Svangreundersøgelser
  • Børneundersøgelser.
  • Visse attester (se under menupunktet attester)
  • Psykiatriske samtaler
  • Konsultationer, hvor der skal anvendes tolk
  • Operationer
  • Spiraloplægning

 

Sygebesøg:
Køres til borgere, som ikke kan komme i konsultationen.

I konsultationen har vi bedre mulighed for at lave en god undersøgelse, end vi har ude i hjemmet.
Derfor er det altid at foretrække, at undersøgelsen foregår i konsultationen.

Som hovedregel køres besøg kun til borgere, som ikke kan transporteres i en taxa.

 

Der er handicapvenlig adgang til lægehus.